top of page

AMDANAF // ABOUT

Rwy'n ffotograffydd o Ogledd Cymru sy'n angerddol am harddwch Parc Cenedlaethol Eryri ac arfordir Mon. Yn ystod y cyfnod clo, fe ddatblygais fy mhortffolio ffotograffiaeth ac mae gennyf bellach ddilyniant cryf ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'r wefan hon wedi ei chreu er mwyn arddangos fy ngwaith ac i alluogi'r rhai sydd yn dymuno prynu printiau i wneud hynny. Cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau. Diolch yn fawr iawn.

 

I am a North-Wales based photographer passionate about exploring and capturing the beauty of Snowdonia National Park and the Anglesey Coast. During lockdown I immersed myself in my photography and built quite a following on social media with many people requesting prints of my work. This website is built to showcase my work and to better enable those that wish to purchase prints of my work to do so. Take a look at our site and get in touch with questions or enquiries. Thank you.

17880707918170162.jpg
Llysgennad22.jpg
17991669265349645.jpg
bottom of page